KD1: Mr Hải      0982 522 270

KD2: CSKH          0243.2009.850

Cần hợp tác với nhà phân phối trên toàn quốc liên hệ: Mr Hải  0982 522 270

 

 

Đui vát xoáy nâu chịu nhiệt, chống cháy Nâu

Qui cách đóng gói 100( cái/thùng )

0982 522 270

Địa chỉ